Inschrijven:

Uitsluitend vogels met gesloten voetringen uitgegeven door een der bij COM NL aangesloten verenigingen.

Inschrijfformulieren kunt u downloaden via www.com-vogels.nl .

Inschrijvingen lopen uitsluitend via mail naar de hoofdconvoyeur com.vogels@gmail.com

De sluitingsdatum is 

 

Inschrijfgeld € ? per vogel.

Catalogus verplicht € 

Feestavond € 

Inschrijvingen geschieden geheel op eigen risico en Inzenders onderschrijven met hun deelname de regelgeving van COM NL, COM en de Overheid.

 

Ingeschreven kunnen worden:

Eigenkweek vogels. Enkelingen en Stammen

In het vraagprogramma www.com-vogels.nl , boven elke hoofdgroep, ziet u het aantal jaren dat een vogel ingeschreven kan worden.

 

Na betaling van het inschrijfgeld krijgt iedere deelnemer  via de mail een bevestiging en ontvangt een lijst met ingeschreven vogels.

Deze dient u te controleren. Indien u een fout ziet, meldt dit aan de hoofdconvoyeur via de mail.
Als u de eventuele fout niet meldt is dit uw eigen verantwoordelijkheid. Voor ?? ontvangt u een brief met kooinummers en definitieve instructies betreffende, locatie, tijd, enz.

 

Tijdens de inbreng: Veterinaire verplichtingen.

Alle soorten vogels moeten worden vergezeld van een door COM NL uitgegeven en volledig ingevulde en ondertekende Eigenaar en gezondheidsverklaring.
Deze moet u zelf downloaden vanaf www.com-vogels.nl, invullen en meenemen bij de inbreng.

Tevens levert u indien nodig, Cites-papieren en entbewijzen (bijv. NCD voor duiven en grondvogels) in.

Controle van de vogels en de papieren zal worden verricht door een dierenarts van de NVWA tijdens de inbreng vlak voor vertrek naar Spanje. Het deelnemen met grondvogels is geheel afhankelijk van de al dan niet aanwezigheid van vogelgriep.

 

Vogels dienen ingebracht te worden in de voorgeschreven transportkooitjes. Zie www.com-vogels.nl

De organisatie zorgt voor de rekken.

 

De Nederlandse convoyeurs, Piet Heesakkers, Martin Strijdveen, Tonny Kersten-Noy  wensen u veel succes met de voorbereiding van uw vogels.

 

Informatie en downloads kunt u vinden op de site www.com-vogels.nl

Uiteraard kunt u ook terecht bij onze 1e convoyeur Piet Heesakkers mail com.vogels@gmail.com of telefoon 06–48959508

 

DAG

PROGRAMMA

Donderdag 

Inleveren van de vogels tussen 09.00 en 11.00 uur.

Vrijdag        

Aankomst convoyeurs in Portugal

Zaterdag     

Vogels inbrengen Portugal

Zondag       

Vogels inbrengen Portugal

Maandag    

Aankomst keurmeesters

Dinsdag      

Keuring vogels

Woensdag  

Keuring vogels

Donderdag 

Organisatiedag en OMJ examens

Vrijdag        

Opening show 9.00-20.00 uur

Zaterdag           

Show van 10.00-19.00 uur Galadiner 20.30 uur

Zondag       

Show van 10.00-17.00 uur

Maandag   

Uitgifte buitenlandse vogels.

Dinsdag      

Aankomst in Nederland (onder voorbehoud) Bericht volgt!

 

 Inbrengpunt:

Duivensportcentrum, Beatrixlaan 240, 7312AA Apeldoorn
Donderdag ?? van 09.00 tot 11.00 uur.

Bereikbaar op de inbreng dag op 06–48959508 


C.O.M. Nederland wordt geadviseerd door de comissie dierenwelzijn, wetgeving en ethiek van de NBvV.

Veterinaire verplichtingen:De NVWA controleert de documenten en keurt vogels voor vertrek en verstrekt de AHR-certificering. 

Duiven en grondvogels moeten gevaccineerd zijn tegen Paramyco/NCD. De bijhorende verklaring is te verkrijgen op https://www.nvwa.nl/documenten/export/veterinair/ks-documenten/eisen-eu-landen/k-lv-oveiu-01b14

Gaat u met uw duiven van de orde Columbiformes: Columbia livia (post- en sierduiven) naar een buitenlandse tentoonstelling zorg dan voor de juiste enting met NCD/Paramyxo entstof. Tropische duifjes zijn daarop uitgezonderd.

 

Iedere deelnemer krijgt via de mail een bevestiging en ontvangt een lijst met de ingeschreven vogels. Deze dient u vooraf te controleren. Indien u een fout ziet, meldt dit aan de inschrijver via de mail. Als u de eventuele fout niet meldt is dit de verantwoordelijkheid van de inschrijver.

 

Iedere deelnemer krijgt via de mail een bevestiging en ontvangt een lijst met de ingeschreven vogels. Deze dient u vooraf te controleren. Indien u een fout ziet, meldt dit aan de inschrijver via de mail. Als u de eventuele fout niet meldt is dit de verantwoordelijkheid van de inschrijver.


Verplichte kooien
De organisatie zorgt voor de rekken.

leverancier 2GR:
COM kooi klein 244 ( vogel ter grote van maximaal 18 cm)
COM kooi middel 242 (vogel ter grote van maximum 28 cm)
COM kooi extra groot 200 plus deksel 207( alle overige vogels)
Leverancier stasoluzioni:
COM transport kooi extra groot NZ99
Afmetingen: cm 59x38x21h

Henava
Voor al uw vogelbenodigdheden
tel: 0413-211784
https://www.henava.nl/
Vastgoed totaal
Hier uw advertentie?
Stuur een mail naar: com.vogels@gmail.com
Donateurs
Stravers Torenkranen B.V.
Bouwbedrijf v d Ven Veghel